I skrivande stund är det en grå vägg till himmel utanför, men trots det är våren […]